Een volle put, of septic tank?

SOP, voor het leegzuigen van putten en tanks.
De meeste woningen zijn aangesloten op het centrale gemeentelijk riool. Er zijn echter nog gebieden in Nederland waar woningen nog aangesloten zijn op het riool gewoonweg omdat het riool daar(nog) niet aangelegd is. Veel van deze woningen hebben een sceptic tank. Deze sceptic tank kan vol raken en verstoppen waardoor het afvalwater niet de mogelijkheid heeft om weg te stromen. Dan moet de sceptic tank leeggezogen worden.

Iedere professionele keuken is verplicht om vet te scheiden van het afvalwater. Horeca ondernemingen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, hotels etc. hebben veelal een vetput. Ook garages, tankstations, wasplaatsen etc. beschikken over afscheiders, de zogenaamde olieafscheiders. Al deze afscheiders raken op den duur vol en dienen geleegd te worden. De olien en vetten worden voorts volgens de milieunormen afgevoerd. Het leegzuigen van dergelijke putten wordt gedaan met een vacuümwagen.

In de tuin en straat wordt gebruik gemaakt van straatkolken om het hemelwater af te voeren naar de riolen. Deze kolken kunnen verstopt raken door zand, bladeren en ander vuil. Als een straatkolk verstopt is kenmerkt zich dat door de grote plassen rondom de straatkolk, immers, een straatkolk is zo aangelegd dat het hemelwater zich naar de kolk beweegt. Het doorspoelen of leegzuigen van een kolk is de enige manier om de straatkolk te ontstopppen.

In Nederland komen stortbuien steeds vaker voor. Als er heel veel water in korte tijd valt lijkt de straatkolk verstopt echter is het goed mogelijk dat het centrale riool al het water niet snel genoeg kan afvoeren. De straatkolk is dan niet verstopt. Zodra het centrale riool weer capaciteit heeft zal het water langzamerhand wegstromen.