Camera inspectie voor riolen

SOP, riool camera inspectie, zeker te weten is beter dan gokken.
Om van een complexe verstopping, verdichting of lekkage de oorzaak te achterhalen kan een riolering blootgelegd worden. Een dergelijke blootlegging is tijdsintensief en veelal op de gok, immers, er is niet bekend waar de oorzaak van het euvel zich bevindt. Om zeker te weten waar de oorzaak zich bevindt is het raadzaam om aan te vangen met een camera inspectie.

Nadat de riolering gereinigd is zal een speciale camera ingezet worden om de binnenkant ervan te controleren. Bij een controle wordt gekeken naar onder andere verzakking, verdichting en de afdichting van de riolering. Nadat de oorzaak van een probleem gevonden is, kan het snel en doelgericht aangepakt worden wat tijd- en kostenefficiënt is.