SOP Rioolreiniging

SOP Rioolreiniging neemt de zorg voor afvalwatering, afwatering en rioolproblemen weg. Een vast team van reinigingsmedewerkers, ondersteund door specialistische en moderne apparatuur, staat 24 uur per dag klaar om problemen en calamiteiten op te lossen.

SOP Rioolreiniging zorgt voor het:

Ontstoppen en reinigen van riolering
Ontstoppen van WC's / toiletten
Ontstoppen en reinigen van afvoeren
Ontstoppen en reinigen van dakgoten en daken
Leegzuigen van kelders en laadkuilen
Leegzuigen van vetputten, septic tanks en straatkolken
Inspecteren van riolen middels camerainspectie
Reinigen van drainagesystemen

Ter voorkoming van problemen en calamiteiten biedt SOP Rioolreiniging preventieservices. Deze dienst is met name gericht op preventief onderhoud zoals:

Dakgootreiniging
Rioolreiniging
Pomponderhoud
Rioolfrezen
Afwateringinspectie
Drainagespoeling

Voor de totale ontzorging biedt SOP Rioolreiniging servicecontracten (SOP 24-Care) aan wat er voor zorgt dat:

er direct gereageerd wordt na een melding
jaarlijks preventief onderhoud wordt gepleegd


 
 
Onze gegevens
SOPBV
Postbus 4
1500 EA Zaandam
Productieweg 139
Tel.: 075-615 88 66
1521 NJ Wormerveer
 
Aanvullende informatie